Genel Bilgiler

Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programları İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Bu programlar hakkında güncel bilgilere http://petek.fbe.itu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.