imkanlar
16
Şub 2017
Kontenjan dolduğu için ders alamayan öğrencilerin dikkatine

Şub 01, 2017


• Fakülte web sayfasında yer alan açıklamaları dikkatle okuyunuz.
http://portal.cs.itu.edu.tr/ogrenciler/kontenjan-artimi
• Derslerin kontenjanlarını belli bir sayının üstüne çıkarmak fiziksel olarak mümkün olmadığından başvuru koşulları sağlansa da her başvurunun olumlu sonuçlanması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin öncelikle programlarını uygun dersleri alabilecek şekilde düzenlemeleri önerilir.
• Eğer Fakülte web sayfasında belirtilen koşulları sağlıyorsanız aşağıdaki adımları izleyiniz.
• Koşulları sağlamayan dilekçeler değerlendirilmeyecektir.
1. İstediğiniz her bir ders için Portalda kontenjan artımı sayfasında adresi verilen web tabanlı formu İTÜ hesaplarınızla sisteme girerek doldurunuz (2 Şubat Saat 14.00'da açılacaktır).
2. Web üzerinde doldurup kayıt ettiğiniz formların çıkışını alarak imzalayınız.
• Forma CRN veya öğretim üyesi adı yazmayınız; sadece uygun olan ders günü ve saatini belirtiniz. Eğer ders isteği kabul edilirse o saatte kontenjanı daha uygun olan şubeye kayıt yapılacaktır.
• Seçmeli ders isteklerinde programınıza uygun alabileceğiniz başka bir seçmeli ders varsa dilekçeniz de diğer seçeneği de belirtiniz. İkinci seçeneğinizde kontenjan yoğunluğu az ise isteğinizin kabul edilme olasılığı artacaktır.
• Not döküm belgesi (transkript) ve haftalık ders çizelgenizi ekleyiniz.
• Islak imzalı formu ve eklerini en geç 7 Şubat (saat 17.00) tarihine kadar Fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim ediniz.
• 7 Şubat saat 17.00’dan sonra teslim edilen dilekçelerin değerlendirilmesi mümkün değildir.
• Şehir dışında olan öğrenciler imzaladıkları formu ve eklerini (90-212-2853424) numaralı faksa veya imzalı belgeleri taratarak Eylem Demirci’ye (eydemirci@itu.edu.tr) e-posta ile sadece belirtilen tarihe kadar gönderebilirler.
• Eğer dilekçenizi gönderdikten sonra yer açıldığından istediğiniz dersi zaten alabildiyseniz sisteme girerek dilekçenizi seçiniz ve yeşil çubuktaki durum menüsünden çek işlemini gerçekleştiriniz. Geri çekilen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Geri çektiğiniz bir dilekçeyi gönderme süresi sona ermediyse durum menüsünden tekrar gönderebilirsiniz.

Önemli:
a) Başvuruların fakülte tarafından değerlendirilmesinde web üzerinde doldurulan elektronik formlar esas alınacağından sadece kağıt üstünde doldurulan dilekçeler başvuru için yeterli değildir.
b) Islak imzalı dilekçeler ise öğrencinin derse kayıt isteğini resmi olarak belgelemek için hukuki yönden gereklidir.
Bu nedenle hem web tabanlı elektronik formun doldurulması hem de alınan çıkışın ıslak imzalı olarak teslim edilmesi zorunludur.

Takvim:
• 7 Şubat Saat 17.00: Web tabanlı ve imzalı başvuruların tamamlanması
7 Şubat saat 17.00’dan sonra teslim edilen formların değerlendirilmesi mümkün değildir.
• 8 Şubat 15.00: Başvuru sonuçlarının Fakülte web sayfasında duyurulması
• 8 - 9 Şubat: Öğrencilerin ders programlarını düzenlemeleri