imkanlar
16
Şub 2017
Devam Koşulu konusunda önemli bilgilendirme

Şub 06, 2017


İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14. Maddesi güncellenmiştir.

Buna göre daha önce vize alınıp tekrar edilen derslerde uygulanan devam koşulundan muafiyetin sadece azami süresini tamamlayan son sınıf öğrencileri için geçerli olduğu konusuna açıklık getirilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14. Maddesinin c) paragrafına göre “Azami süre sonunda mezun olamayan 15 inci maddede tanımlanan son sınıf öğrencilerine uygulamalı dersler ve daha önce alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilememiş dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.”

Bunun dışında kalan tüm öğrenciler aşağıda yer alan 23. maddede belirtilen devam koşuluna uymakla yükümlüdür.

MADDE 23 – (1) Derslere % 70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu ve öğretim üyesinin ders için belirlediği yarıyıl başında ilan ettiği koşulları sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lisansyonetmelik.html