imkanlar
14
Eyl 2017
Kontenjanları dolduğu için alınamayan derslerle ilgili başvuruların sonuçları

Birinci veya ikinci tercihi kabul edilen öğrenciler:

Bu öğrencilerin numaraları otomasyon sistemine iletilecektir. Eğer herhangi bir engel yoksa kayıtları otomasyon sistemi tarafından yapılacaktır.

Lütfen CRN’leri kontrol ediniz.

Daha sonra durumunuzu kayıt durumunuzu mutlaka otomasyon sisteminde kontrol ediniz.

Ögrenci no     İstek             Sonuç CRN

010150229      BIL103E        13307

010150229      MAT281E      13350

040000917      BLG331         13320

040080173      BLG331         13320

040080931      BLG252E       13319

040080931      BLG337E       13323

040090567      BLG335E       13321

040090567      BLG439E       13338

040090567      BLG475E       13345

040090572      BLG331         13320

040090584      BLG439E       13338

040090584      BLG456E       13343

040100048      EHB322         12183

040100056      EHB221         12128

040100126      BLG335E       13321

040100126      BLG453E       14121

040100133      BLG435E       13334

040100137      HUK203E      13862

070140122      BLG212E       13311

150110004      BLG435E       13334

150110031      BLG435E       13334

150110031      BLG456E       13343

150110044      HUK203E      13862

150110103      BLG439E       13338

150110111      BLG439E       13338

150110111      BLG475E       13345

150110127      BLG439E       13338

150110916      BLG439E       13338

150110916      BLG456E       13343

150120005      BLG435E       13334

150120005      BLG456E       13343

150120008      BLG456E       13343

150120016      MAT271E      12451

150120020      BLG435E       13334

150120024      BLG435E       13334

150120028      BLG456E       13343

150120033      BLG439E       13338

150120033      BLG456E       13343

150120038      BLG335E       13321

150120041      BLG456E       13343

150120041      BLG475E       13345

150120048      BLG439E       13338

150120049      BLG435E       13334

150120049      BLG439E       13338

150120049      MAT271E      11922

150120121      BLG439E       13338

150120130      BLG439E       13338

150120139      BLG453E       14121

150120141      BLG439E       13338

150120141      BLG456E       13343

150120914      BLG335E       13321

150120914      BLG361E       13327

150120914      HUK203E      13862

150130007      BLG252E       13319

150130011      BLG453E       14121

150130020      BLG439E       13338

150130020      BLG456E       13343

150130029      BLG252E       13319

150130031      BLG439E       13338

150130035      BLG439E       13338

150130035      BLG456E       13343

150130039      BLG439E       13338

150130045      BLG453E       14121

150130053      BLG335E       13321

150130053      BLG361         13328

150130053      BLG448E       13340

150130053      BLG475E       13345

150130053      HUK203E      13862

150130056      BLG335E       13321

150130056      BLG361         13328

150130057      BLG439E       13338

150130057      BLG456E       13343

150130064      BLG439E       13338

150130064      BLG475E       13345

150130066      BLG456E       13343

150130067      BLG252E       13319

150130112      BLG453E       14121

150130112      BLG456E       13343

150130120      BLG453E       14121

150130120      HUK203E      13862

150130136      BLG475E       13345

150130144      BLG335E       13321

150130144      BLG439E       13338

150130144      BLG448E       13340

150130144      MAT271E      12451 

150130910      BLG453E       14121 

150130912      BLG361E       13327 

150140019      BLG212E       13313

150140021      BLG435E       13334

150140021      BLG456E       13343

150140037      BLG435E       13334

150140037      BLG456E       13343

150140042      BLG361         13328

150140055      BLG435E       13334

150140055      BLG439E       13338

150140055      HUK203E      13862

150140109      BLG448E       13340

150140118      BLG337E       13323

150140125      BLG448E       13340

150140128      BLG453E       14121

150140145      MAT271E      12623

150140704      BIL103E        13307

150140704      BLG335E       13322

150140710      BLG439E       13338

150140710      BLG456E       13343

150140719      BIIL103E       13308

150140719      BLG335E       13322

150140719      BLG351E       13328

150140719      BLG361         13328

150140719      HUK203E      13862

150140722      BIIL103E       13308

150140722      BLG337E       13323

150140722      BLG351E       13326

150140910      BLG361         13327

150150029      BLG361         13327

150150053      BLG335E       13322

150150053      BLG361         13327

150150106      BLG335E       13322

150150112      BLG337E       13323

150150140      BLG337E       13323

150150151      BLG337E       13323

150150703      BLG361         13328

150150703      BLG448E       13340

150150720      BLG335E       13322

150150723      BIL103E        13307

150150805      BLG448E       13340

150150904      BLG448E       13340

150160504      BLG335E       13322

150160504      BLG337E       13323

150160504      BLG361         13328

150160508      BLG335E       13321

150160508      BLG439E       13338

150160508      BLG453E       14121

150160513      BLG439E       13338

150160517      BLG439E       13338

150160518      BLG439E       13338

150160527      BLG439E       13338

150160535      BLG335E       13321

150160535      BLG439E       13338

150160535      BLG453E       14121

150160535      EHB322E       12182

150160547      BLG448E       13340

150160705      BLG337E       13323

150160708      BLG212E       13312

150160802      BIL103E        13307

150160802      MAT281E      13350

150160803      BIL103E        13307

150160803      MAT281E      13350

150160804      BIL103E        13308

150160804      MAT281E      13350

150160903      BLG231E       13315

150160913      BLG231E       13314

150160918      HUK203E      13862

150160927      BLG212E       13312

150160927      BLG335E       13322

150160927      BLG456E       13343

150170501      BLG231E       13316

150170503      BLG231E       13314

941515004      BLG335E       13322

941515004      BLG361         13328

941515004      BLG411E       13330

 

İstekleri kabul edilmeyen öğrenciler:

Bu öğrenciler kontenjanı uygun olan bir şubeye doğrudan veya programlarını düzenleyerek ekle/çıkar (add/drop) süresi içinde kendileri kayıt olabilirler.

Ögrenci no     İstek                Sonuç

150120121      BLG435E       BLG 459E alabilir

150120139      BLG433E       kontenjan var

150130011      BLG435E       BLG 450E alabilir

150130029      MAT271E      13392 alabilir

150130031      BLG435E       BLG 433E alabilir

150130053      BLG456E       BLG450 alabilir

150130138      BLG456E       BLG 450E alabilir

150140012      BLG435E       BLG 433E alabilir

150140138      BLG456E       BLG450E alabilir

150140711      BLG456E       BLG 450E alabilir

150150703      BLG456E       BLG 447 alabilir

150150720      KON317         KON 317E alabilir

150150805      BLG456E       üçüncü sınıf yeterli ders alınmış       

150150906      BLG456E       üçüncü sınıf yeterli ders alınmış       

150160542      BLG337E       KON317E alabilir

150160803      BLG111E       kontenjan var

150160927      BLG351E       Perşembe 13325'e kayıt olabilir

150160927      BLG435E       BLG 433E alabilir

150130204      MAT271E      Fakülte kararını alarak otomasyona kendisi başvuracak

150130215      MAT271E      Fakülte kararını alarak otomasyona kendisi başvuracak

 

İstekleri Elektrik Elektronik Fakültesine iletilecek olan öğrenciler

Eğer ilgili fakülte kabul ederse istekleri otomasyon sistemine gönderilecektir.

Ögrenci no     İstek                Sonuç

150120016      EHB322E       EEF'ye sorulacak,       12184

150130053      EHB322         EEF'ye sorulacak,       12183

150130144      EHB322E       EEF'ye sorulacak,       12184

150140009      EHB222E       EEF'ye sorulacak,       12137

150140102      BLG368E       EEF'ye sorulacak,       10645

150140719      EHB311         EEF'ye sorulacak,       12167

150140906      EHB322E       EEF'ye sorulacak,       12184

150150117      EHB322E       EEF'ye sorulacak,       12184

150160705      EHB322E       EEF'ye sorulacak,       12184

150160708      BLG368E       EEF'ye sorulacak,       10645

150160903      EHB222E       EEF'ye sorulacak,       12137