imkanlar
07
Kas 2017
Fakülte/Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Fakülte/Bölüm öğrenci temsilcisi seçimi aşağıda belirtilen takvime ve “İTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi”ne  http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/ogrenci_temsil.html uygun olarak yapılacaktır. Seçime, fakültemizin Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programları (%30 ve %100) ve SUNY Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencileri aday ve seçmen olarak katılabilirler.

Adaylık Başvurusu:

“İTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi” madde 6’da belirtilen nitelikleri sağlayan adayların başvuru formunu doldurup imzalayarak 17 Kasım 2017 günü mesai bitimine kadar Bölüm Sekreterliği’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrenci Temsilcisi Seçimine İlişkin Takvim:

 • 13-17 Kasım (Cuma mesai bitimine kadar) Bölüm temsilciliği için adaylık başvurularının bölüm seçim kurullarına yapılması (MADDE 5, MADDE 21) .
 • 20 Kasım Pazartesi mesai bitimine kadar Başvuran adayların adaylık koşulları seçim kurulları tarafından kontrol edilir; adaylar ilan edilir (MADDE 6).
 • 21-28 Kasım Salı mesai bitimine kadar adayların propaganda süreci (MADDE 5, MADDE -21)
 • 29 Kasım – 01 Aralık 2017 Bölüm temsilcisi seçimlerinin usulüne uygun olarak yapılması (MADDE15-16-17, MADDE 23)

  1.TUR: 29 Kasım Çarşamba 9.30-15.00  (MADDE 23)

  Sayım işlemi (15.00-16.00)

  2.TUR: 30 Kasım Perşembe 9.30-15.00 (MADDE 23)

  Sayım işlemi (15.00-16.00)

  3. TUR: 01 Aralık Cuma 9.30-15.00 (MADDE 23)

  Sayım işlemi (15.00-16.00)

 • 04-06 Aralık 2017 varsa seçim sonuçlarına itirazların yapılması (Madde 19) ve sonuca bağlanması.
 • 04-06 Aralık 2017 seçim sonuçlarının Öğrenci Dekanlığına bildirilmesi (MADDE 5, MADDE 21)

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 6— Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, konservatuar, veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Üniversitesi’nden uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Öğrencinin başvuru yaptığı sırada gözetim listesinde bulunmaması,

e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 33. maddesine göre izinli sayılmasına ya da haklarının saklı tutulmasına karar verilmemiş  olması.

f) Aday olduğu tarihte azami öğretim süresini (lisans programları için yedi yıl, yüksek lisans programı için üç yıl, doktora programı için altı yıl) aşmamış olması.

g) Çift ana dal program öğrencileri ancak ana dal bölümlerinde aday olabilirler ve ana dal bölümlerinde oy kullanabilirler.


Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.