imkanlar
14
Ara 2017
Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Çalıştayı

Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Çalıştayı

Tarih: 21 Aralık 2017 
Yer   : İTU Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği Fakültesi, İdris Yamantürk Konferans Merkezi 
Kayıt:  goo.gl/w2BVDR

Video oyunları ve etkileşim teknolojileri son dönemin en önemli konuları arasında yer almaktadır. Birçok etkinlik alanı (eğlence, eğitim, finans, tasarım vb.), bu teknolojilerin sayesinde kökten değişikliğe uğrarken beraberinde hem araştırma hem de uygulama konularında çözülmesi gereken sorular getirmektedir. İTÜ çatısı altında yeni kurulan cok-disiplinli Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Programı, sürekli ve hızlı değişen bu teknolojilerle beraber gelen soruları, insan faktörünü öne çıkararak çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Bu program kapsamında, video ve etkileşim teknolojileri alanlarındaki konulara hâkim, yaratıcı ve yenilikçi insan gücü yetiştirmek hedeflenmektedir.

Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Programının açılışı vesilesiyle İTÜ tarafından organize edilen çalıştayın amacı, ülkemizdeki ilgili araştırmacıları, uygulamacıları ve son-kullanıcı gruplarını bir araya getirmektir.  Kurultay kapsamında oluşturulacak birlikteliğin, ülkemizin bu konulardaki gelişmelerin neresinde olduğunu değerlendirmek, stratejik ortaklık fırsatlarını tartışmak ve sürdürülebilir hedefler belirlemek için bir zemin oluşturacağı öngörülmektedir. Çalıştay, geniş bir katılımcı kitlesini hedeflerken, paydaşların birbirleriyle etkileşim kurabileceği düşünce-geliştirme fırsatları oluşturması öngörülmektedir. Üç ana gündem çerçevesinde aşağıdaki etkinlikler düzenlenecektir

  1. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği, Mimarlık, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin iş birliği ile kurulan Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programının tanıtımı.
  2. Oyun Tasarımı ve Etkileşimli Teknolojiler: Genel Bakış [Davetli Konuşmacılar].
  3. Oyun Tasarımı ve Etkileşimli Teknolojiler: Sektörel Bakış [Oyun, Benzetim ve Etkileşim Teknolojileri Firmaları].
  4. Araştırma ve Sektör temsilcilerinin katılacağı tartışma paneli.

Program detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Zengin içerikli çalıştayımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

İTÜ Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Programı Yürütme Kurulu:

Prof. Dr. Sema Oktuğ

Prof. Dr. Sinan Mert Şener

Prof. Dr. Mehmet Murat Gül

Prof. Dr. Metin Orhan Kaya

Doç. Dr. Sanem Sarıel

Doç. Dr. Hatice Köse

Yrd. Doç. Dr. Sema Alaçam

                         
                              
Davetli Konuşmacılar ve Konuşma Başlıkları

Prof. Dr. Ergun Akleman, Texas A&M Üniversitesi

Arttırılmış Gerçeklik İçeren Oyunlar ve Oyunlarda Dolaylı Aydınlatma Modelleri

Oyun Geliştirme için Hikaye Yazımı

Doç. Dr. Halil Erhan, Simon Fraser Üniversitesi

Bir Bilişimsel-Aygıt Geliştiricinin Gözünden İleriye Bakış: Tasarımda Yaratıcılık, Karar Verme, ve Bilişim

Doç. Dr. Manolya Kavaklı, Macquaire Üniversitesi

Bilgisayar Oyunları Tasarımı Ve Oyun Mimarisi

Bilgisayar Oyunları Geliştirme, Oyun Endüstrisi ve Eğitimi

Prof. Dr. Leman Figen Gül, İTÜ

Yaratıcı Endüstri Olarak Oyun Teknolojisi Üzerine Birkaç Söz

Tarcan Kiper, Augmea

Geçmişten Günümüze 3B Simülasyon ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Erkal Bayol, Ceidot Game Studios

Oyun Sektörümüzün Durumu, Yatırımcılar ve Eğitim

Tansu Kendirli, Oyunder

Hikaye ve konsept üzerinden IP tanımlama ve oluşumu. Lisanslama yoluyla ticarileştirme ve gelir kazanımı için nasıl hazırlanılmalıdır?