COMP21-Digital Solutions for Smart Cities | ATHENS Programı

by Fahrettin Ay | Kas 22, 2021
İTÜ’de 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında ATHENS programı kapsamında COMP21-Digital Solutions for Smart Cities dersi verildi.

İTÜ’de 15 -19 Kasım 2021 tarihleri arasında ATHENS programı kapsamında COMP21-Digital Solutions for Smart Cities dersi verildi. Dersi veren öğretim üyeleri; Prof.Dr. Sema Oktuğ (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Prof.Dr. Fatih Terzi (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) ve Doç.Dr. Yusuf Yaslan (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü). 

İlgili derse Avrupa üniversitelerinden 18 öğrenci katıldı.Derste, şehirleşme eğilimleri ve problemler, akıllı şehir kavramı, akıllı şehirler için haberleşme yöntemleri ve veri analiz teknikleri tanıtıldı. Öğrenciler, grup projesi olarak Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerini temel alarak bir Afrika ülkesi için akıllı şehir sistemi/uygulaması tasarladılar ve sundular.

ATHENS Programı
ATHENS programı Avrupa’nın önde gelen 15 Teknik Üniversitesinden oluşmaktadır. Program kapsamında, her akademik yılın belirlenmiş iki döneminde (Mart ve Kasım), üye üniversiteler tarafından sunulan, öğrencilerin 7 gün boyunca katılım gösterebilecekleri yoğun uzmanlık dersleri verilmektedir. Bu deneyim çoğunlukla master ve doktora düzeyindeki öğrencilerde eğitimleri için kendi üniversitelerinden başka bir üniversiteye gitme isteğini uyandırmaktadır. Böylece Avrupa’nın önemli teknik üniversitelerindeki öğrencilere değişim olanağı sağlanmaktadır. Programın web sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

bf-hakkimizda

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi, 1980 yılında Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde kurulan Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile başlamıştır. Çağın gereklerine daha uygun bir eğitim verebilmek amacıyla, 1997 yılında Bilgisayar Mühendisliği aynı fakültenin bir bölümü olarak yeniden yapılanmıştır. 2010 yılında Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin kurulmasıyla ilgili program ve bölümler yeni fakülteye aktarılmıştır.

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin öğrencilerine ve çalışanlarına yönelik belgeleri, iş-staj ilanlarını ve duyuruları barındıran portal'a erişim için tıklayınız.

Fakültemizin öğrencilerine ve mezunlarına yönelik iş, staj, etkinlik v.b. duyuruları paylaşmak isteyen kuruluşlar portal sayfamıza GitHub veya LinkedIn hesabıyla giriş yaptıkan sonra ilgili formu doldurarak ilanlarını paylaşabilirler.