İTÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ TARİHÇESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi, 1980 yılında Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde kurulan “Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü” ile başlamıştır. Bilgisayar mühendisliği alanındaki hızlı gelişmelere paralel bir eğitim verebilmek amacıyla, 1996 yılında Prof. Dr. Eşref ADALI tarafından “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü”nün kurulması için girişim başlatmıştır. Bu girişimin sonucunda, 1997 yılında Elektrik-Elektronik Fakültesi çatısı altında Prof.Dr. Eşref ADALI, Prof.Dr. Emre HARMANCI, Doç.Dr. Bülent ÖRENCİK, Doç.Dr. Nadia ERDOĞAN, Doç.Dr. Muhittin GÖKMEN, Yard.Doç.Dr. Tevfik AKGÜN, Yard.Doç.Dr. Coşkun SÖNMEZ’den oluşan 7 öğretim üyesi ile “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü” kurulmuştur. 2003 yılında Bilgisayar Mühendisliği Programına ek olarak, New York Eyaleti Üniversiteler Ağı'na (State University of New York-SUNY) bağlı Binghamton Üniversitesi ile ortak olarak Bilişim Sistemleri Mühendisliği çift diploma lisans programı da yürütülmeye başlanmıştır.

2007 yılında bölüm öğretim üye sayısı 17 olduğunda bölüm içinde yapılan oylamalar ile ayrı bir fakülte olmaya karar verilmiştir. Fakülte olma kararı önce Elektrik-Elektrik Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından ve İTÜ Üniversite Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına “Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi” adı ile yeni bir Fakülte olma talebi ile gönderilmiş ve 11.03.2010 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye’nin ilk “Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi” İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Prof. Dr. Eşref ADALI, 2010-2015 yılları arasında Fakültenin ilk kurucu Dekanı olarak görev yapmıştır.

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Programı 2005, 2011 ve 2018 yıllarında ABET EC2000 eşdeğerlik ölçütlerine göre uluslararası eşdeğerlik almıştır. 2020 yılına gelindiğinde bilişim alanında büyük önem kazanan konulardaki eğitim ve araştırma çalışmalarının düzeyini yükseltmek üzere ikinci bir bölüm olarak 13.05.2020 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile “Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde kurularak ilgili konulardaki çalışmalara hız verilmiştir.

1980 yılında temelleri atılmış ve Türkiye’deki en donanımlı bilgisayar ve bilişim mühendislerini yetiştirmiş ve yetiştirmekte olan Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, İTÜ’nün 13. Fakültesi olarak 2021 yılında Merkezi Yerleştirme Sınavı ile üniversitemize giren en yüksek sayısal puanlı öğrencilerin tercih ettiği fakülte olmuştur. Tüm bu gelişmeler hem bilgisayar ve bilişim alanının güncelliğinin hem de verdiğimiz kaliteli eğitimin göstergesidir.

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, özgörevinde de belirtildiği gibi nitelikli akademisyenleri, gelişmiş araştırma ve öğretim altyapısı ile, sinerjik bir ortamda, sanayi ve devlet kurumları ile işbirliği içinde, bilgisayar mühendisliği, bilişim ve veri bilimi alanında küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirmeye, araştırmaları ile akademik çalışmalara öncülük etmeye ve ülkemiz bilgisayar ve bilişim sektörüne yol göstermeye devam edecektir.