Görevleri


Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

  2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

  3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.