Özgörü

Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında eğitim, araştırma ve topluma fayda çerçevesinde lider bir fakülte olmaktır.


Özgörev

Nitelikli akademisyenlerle, gelişmiş bir araştırma ve öğretim altyapısı kullanılarak, sinerjik bir çerçevede sanayi ve devlet kurumları ile işbirliği içinde, bilgisayar mühendisliği ve bilişim alanında küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştiren ve araştırmaları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebilen bir fakülte olmaktır.


Amaçlarımız

Eğitim

  • Öğrencilerimize bilgisayar mühendisliğinin temel konularındaki geçerli yaklaşımları öğretmek ve derinliğine bilgilenme ve araştırmanın yollarını göstermektir.

  • Öğrencilerimize evrensel düzeyde laboratuarlarda çalışma olanağı sağlamaktır.

  • Onlara temel mühendislik ve temel bilim alanlarında güçlü bir altyapı sağlamak, insan ve toplumbilim konularında ilgilendikleri alanlarda çalışma olanağı vermektir.

  • Öğrencilerimizin tasarım yapma, karar alma yeteneklerini geliştirmek, onlara grup içi çalışma alışkanlığı edindirmek, bilgiye erişme yollarını göstermek ve etik davranış bilinci edinmeleri için örnek olmaktır.


Araştırma

  • İyi donatılmış araştırma laboratuarları kurmak ve bu laboratuarları çeşitli fonlarla zenginleştirerek evrensel düzeyde çalışmalar yapmaktır.

  • Bölüm çalışmalarının sonuçlarını bilimsel dergilerde ve çeşitli etkinliklerde uluslararası düzeyde tartışmaya açmaktır.

  • Kongre, sempozyum, kurultay, çalıştay, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenleyerek veya bunlara katılarak bilimsel tartışma ortamlarının zenginleşmesine katkıda bulunmaktır.


Sanayi ve Devlet Kurumları ile İşbirliği

  • Ülkemiz sanayi kuruluşları ile köklü ilişkiler kurarak ortak Ar-Ge çalışmaları yapmaktır.

  • Ülkemizin teknolojisi ile ilgili stratejik kararların alındığı, standart ve yönetmeliklerin belirlendiği forumlara ve çalışma gruplarına katılarak bu çalışmalara katkı vermektir.