Öğrenci Temsilcisi Seçimleri Hakkında

by Fahrettin Ay | Kas 29, 2021
Aday olmak isteyen öğrenciler 29 Kasım-03 Aralık 2021 Cuma mesai bitimine kadar Bölüm Temsilciliği için adaylık başvurularını bölüm seçim kurullarına yapması gerekmektedir.
2021-2023 dönemi Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Üyelerinin belirlenmesi için Öğrenci Temsilcisi Seçimleri yapılacaktır. Detaylı bilgi ve seçim takvimi için: 
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/duyurular/duyuru-detay.php?id=1577
 
Öğrenci temsilcisi adaylarının sağlaması gereken koşullar
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-5.htm):

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması
 
Aday olmak isteyen öğrenciler 29 Kasım-03 Aralık 2021 Cuma mesai bitimine kadar Bölüm Temsilciliği için adaylık başvurularını bölüm seçim kurullarına yapması gerekmektedir.
 
Başvuru yapan öğrenciler not döküm belgeleri ve koşulları sağladığına ilişkin varsa resmi belgeleri yoksa yazılı beyanlarını bölüm sekreterliğini bırakmalıdır.

ogrenci_konseyi_afis__Aralik2021

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

bf-hakkimizda
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi, 1980 yılında Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde kurulan Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile başlamıştır. Çağın gereklerine daha uygun bir eğitim verebilmek amacıyla, 1997 yılında Bilgisayar Mühendisliği aynı fakültenin bir bölümü olarak yeniden yapılanmıştır. 2010 yılında Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin kurulmasıyla ilgili program ve bölümler yeni fakülteye aktarılmıştır. Fakültemizin tarihçesi için tıklayınız.


  • İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü web sayfası için tıklayınız.
  • İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü web sayfası için tıklayınız