Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Programı seminerleri kapsamında Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü, Zoom üzerinden "Towards New Ways of Learning" başlıklı bir seminer verecektir. Seminere ilgilenen herkes davetlidir.

KonuTowards New Ways of Learning
Konuşmacı: Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Tarih: 1 Kasım 2021, 14:30
Meeting ID: 955 6445 2796
Passcode: 371684

Kısa Özgeçmiş: 
Güzden Varinlioğlu, ODTÜ Mimarlık bölümündeki  lisans eğitimi ve Bilkent üniversitesindeki grafik tasarım eğitimi süresince dijital teknolojilerin kültür mirasının korunması ve sunumuna katkısını araştırdı. Araştırmaları, sualtı kültür mirası alanında sistematik veri toplama, koruma ve yaygınlaştırma yöntemlerinin eksikliğini doldurdu.TAMU’da sualtı arkeolojisi alanındaki doktora araştırmalarını Bilkent üniversitesindeki Sanat Tasarım ve Mimarlık alanında aldığı doktora derecesi tamamladı.
2011 yılında İTÜ Mimarlıkta bilişim alanında aldığı doktora sonrası araştırma derecesini 2013-2014 yaşında UCLA Dijital Beşeri Bilimler Merkezinde yaptığı araştırmalar takip etti. Halen İEÜ Mimarlık Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır.  2021-2022 akademik yilinda Fulbright bursu ile MIT Mimarlik bölümünde araştırmalarına devam edecektir.