İTÜ’de 15 -19 Kasım 2021 tarihleri arasında ATHENS programı kapsamında COMP21-Digital Solutions for Smart Cities dersi verildi. Dersi veren öğretim üyeleri; Prof.Dr. Sema Oktuğ (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Prof.Dr. Fatih Terzi (Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) ve Doç.Dr. Yusuf Yaslan (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü). 

İlgili derse Avrupa üniversitelerinden 18 öğrenci katıldı.Derste, şehirleşme eğilimleri ve problemler, akıllı şehir kavramı, akıllı şehirler için haberleşme yöntemleri ve veri analiz teknikleri tanıtıldı. Öğrenciler, grup projesi olarak Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerini temel alarak bir Afrika ülkesi için akıllı şehir sistemi/uygulaması tasarladılar ve sundular.

ATHENS Programı
ATHENS programı Avrupa’nın önde gelen 15 Teknik Üniversitesinden oluşmaktadır. Program kapsamında, her akademik yılın belirlenmiş iki döneminde (Mart ve Kasım), üye üniversiteler tarafından sunulan, öğrencilerin 7 gün boyunca katılım gösterebilecekleri yoğun uzmanlık dersleri verilmektedir. Bu deneyim çoğunlukla master ve doktora düzeyindeki öğrencilerde eğitimleri için kendi üniversitelerinden başka bir üniversiteye gitme isteğini uyandırmaktadır. Böylece Avrupa’nın önemli teknik üniversitelerindeki öğrencilere değişim olanağı sağlanmaktadır. Programın web sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız.