2021-2023 dönemi Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Üyelerinin belirlenmesi için Öğrenci Temsilcisi Seçimleri yapılacaktır. Detaylı bilgi ve seçim takvimi için: 
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/duyurular/duyuru-detay.php?id=1577
 
Öğrenci temsilcisi adaylarının sağlaması gereken koşullar
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-5.htm):

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması
 
Aday olmak isteyen öğrenciler 29 Kasım-03 Aralık 2021 Cuma mesai bitimine kadar Bölüm Temsilciliği için adaylık başvurularını bölüm seçim kurullarına yapması gerekmektedir.
 
Başvuru yapan öğrenciler not döküm belgeleri ve koşulları sağladığına ilişkin varsa resmi belgeleri yoksa yazılı beyanlarını bölüm sekreterliğini bırakmalıdır.

ogrenci_konseyi_afis__Aralik2021