21.01. 2022 tarihinde ön değerlendirme sonuçları yayınlanan öğretim elemanı ve öncelikli alan araştırma görevlisi sınavları olumsuz hava şartları nedeniyle aynı yer ve aynı saatte yapılmak üzere 03 Şubat 2022 tarihine ertenmiş olup, kesin sonuçların açıklaması tarihi 11 Şubat 2022 olarak belirlenmiştir.

Kaynak:  
Öğretim Elemanı ve Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Sınavı Ertelenmesi