Güz dönemi ders kayıtları 12-13 Eylül tarihlerinde danışmanınız tarafından yapılacaktır.

Henüz danışman ataması yapılmamış öğrencilerin en geç 6 Eylül Salı gününe kadar tez başlığı (İngilizce) ve danışman ismini Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay’a (kalay@itu.edu.tr) -- CC'de program koordinatörü Prof.Dr. Hatice Köse (hatice.kose@itu.edu.tr) ve danışmanlar olacak şekilde --  e-posta yolu ile iletmeleri gerekmektedir.

Danışman atama sürecinde ve ders alımında aksama olmaması için bu işlemin son tarihten önce yapılması önemlidir. Tez başlığınız konusunda danışmanınız ile görüşüp karar vermeniz önerilmektedir.

Bilimsel hazırlık dersleri ve muafiyet başvuruları için daha sonraki süreçte duyuru yapılacaktır.