İnsan Robot Etkileşimi ve Sosyal Robotlar: İnsan-Robot Etkileşimi insanlar için, insanlarla birlikte var olacak robotik sistemleri tasarlayan ve geliştiren Robotiğin bir alt dalıdır. Robotiği psikoloji, sosyoloji, davranış bilimleri, felsefe, nöroloji, dilbilim, tıp gibi farklı disiplinlerle birlikte kullanır. Robotun üzerinde sistem tasarlanması ve yazılım geliştirilmesi kadar bu sistemin içinde yer alan insanların da davranış, duygu durum, eğilim ve motivasyonlarının algılanması ve robotun buna göre uygun davranışta bulunması amaçlanır. Bu amaçla bilgisayar, tablet gibi yan araçlardan, görüntü, ses, derinlik, nörolojik ve bilişsel veri toplayan sensörlerden ve bilgisayarlı görü, doğal dil işleme, konuşma tanıma gibi farklı yapay zeka alanlarından faydalanılır.

Bilişsel ve Sosyal Robotik

Seçili projeler:


Picture1 Picture2

Picture3

Bu Alanda Çalışan Öğretim Üyeleri: